0 votes
ago by (120 points)
แทงบอลสโบ : แมนยูจ่อตั้งคีย์แมนคนสำคัญอาจกล่อมป็อกบาอยู่ต่อได้บลจ.ไทยพาณิชย์ส่งกองทริกเกอร์ฟันด์ลุยหุ้นไทย ตั้งเป้าผลตอบแทน 6% ใน 7 เดือน นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า
ขณะนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1,400 จุด จึงมองว่าเป็นโอกาสและจังหวะเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทย ดังนั้นบริษัทฯ ได้ออกกองทุนทริกเกอร์อีก 1 กองทุน
คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ เฮช (SCBTG3P3H) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2558 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ทริกเกอร์ 3% sbothai พลัส 3% ฟันด์ เฮช (SCBTG3P3H) มีกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนในหุ้น Low beta ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ค่อยผันผวนรุนแรงเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) โดยเน้น 3
กลุ่มหลัก คือ 1. Story Driven เช่น โครงสร้างพื้นฐาน, sbothai ผู้ประมูล 4G และหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล 2. หุ้นดีที่ราคาปรับลดลงมากเกินปัจจัยพื้นฐาน และ 3.
หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากภาวะอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำและเงินบาทอ่อนค่า นอกจากนี้ กองทุนยังมีความยืดหยุ่นโดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และสามารถใช้ตราสารอนุพันธุ์ (Derivatives) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน สำหรับกองทุนนี้ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 2 ครั้ง
ครั้งละ 3% ภายในระยะเวลา 7 เดือน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด คือ ครั้งที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.30 บาทต่อหน่วย ณ วันทำการใด
โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 3% ของมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ส่วนครั้งที่ 2 หากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.8505 บาทต่อหน่วย ณ วันทำการใด
และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.7260 บาทต่อหน่วย "บริษัทฯ มองว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น
โดยมีมุมมองแนวโน้มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยสำหรับช่วง 6-12 เดือนข้างหน้าคาดว่าดัชนีจะค่อยๆ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากความคืบหน้าของโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
ตลอดจนเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ทั้งนี้
ยังรวมถึงการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อของกองทุน LTF ที่จะเข้ามาหนุนตลาดในช่วงปลายปีด้วยเช่นกัน" นายสมิทธ์กล่าว

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to Rwinkle, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...